“CHEMOTHERAPEUTISCH” werkende MIDDELEN UIT “MOEDER NATUUR”.
Dit document is bedoeld: 

a ). als aanvulling op de behandeling en visie die we meekrijgen uit het ons omringende milieu van raadgevers, dokters etc. ; 

b). om te laten inzien dat gezondheid bijgestuurd kan worden, o.a. vanuit de voeding; 

c). Ook geeft het aan waarom we eens een afwijkend (natuur)product goed kunnen gebruiken in de bereiding van onze maaltijden, smoothies muesli ‘s, salades  etc.; de consequente  toepassing van de wettelijk verplichtte vermelding op een vitaminepot: “ dit voedingssupplement is geen vervanging voor volwaardige, gevarieerde voeding “.
Bij grote gezondheidsproblemen is het een zegen te weten wat we op CELNIVEAU  (ons inwendige milieu; tot in de cellen) zelf kunnen bijsturen om daardoor onze prognose ten goede in de hand te hebben. Dit inwendige milieu is een gebied dat door velen in de zorg negatief belast wordt aangezien enkel de symptomen onderwerp zijn van de moderne diagnostische apparatuur en de zogenaamd daarop gerichte chemische medicaties. Om terugval te voorkomen is het vaak een must om dit aspect niet te vergeten. De zeer goed bedoelende therapeuten / doktoren werken MEESTAL enkel met lichaamsvreemde stoffen…. De inwendige biologie van de mens vraagt om lichaamseigen stoffen om de mogelijkheid van nog meer toxiciteit en een impasse ( “we weten niet wat de oorzaak is “) te voorkomen.

Integendeel: over toxiciteit / giftigheid wordt in sommige geledingen niet eens gesproken… terwijl in een Heilig Boek de passage staat: “… vanwege haar spiritistische drugs ( medicaties) werden alle Natiën misleid.”….

A.     Onze Schepper heeft nl. voorzien in Natuurlijke chemotherapie *),  vandaar deze summiere opsomming: 

1.    Abrikozenpitten, zie ervaring beneden.
2.    Groene thee, ( gemalen bio Sencha, per theelepel )
3.    Uien ( rauw ) ( quercetine );
4.    Bromelaïne ( gebruik tussen de maaltijden );
5.    Omega 3 vetzuren , hoog percentage; voor een gezond (werkend)e celwand.
6.    Vitamine D3; geen lage doseringen, maar vaak tijdelijk een veelvoud. Bij moeilijke ziekten is er ALTIJD een tekort aan (Let op: GOEDE) Vitamine D3
7.    Selenium als vrije radicalenvanger ; ook Kurkuma  moet hier genoemd; zie opmerking over lever
8.    Vitamine C; zie opmerking achter Vit. D3: geldt ook voor vit. C.
9.     Jodium; inderdaad niet alleen uitwendig maar ook inwendig een anti-infectie ( etc.- ) middel. Met meer kernafval in de lucht steeds harder nodig.

 

B.    Als katalysator bij dit alles moet  de lever niet vergeten worden **).
Ook de verzuring/zuurtegraad van ons lichaam is een factor die vrij makkelijk aan te pakken is. ( zuiveringszout : 1 – 2 x daags ‘n dessertlepel tussen de maaltijden in een ½ glas warm water, en koffie laten staan ).
Bij de opsomming wordt ervan uitgegaan dat er Biologische grondstoffen worden gebruikt; daar zijn nl. de goede ervaringen mee opgedaan.
Een zekere patiënt had mesothelioom (: de vorm van kanker die met asbest in verband wordt gebracht: longvlieskanker ) De dokter gaf hem nog 2 a 3 maanden te leven. Deze man kwam in contact met abrikozenpitten. Het blauwzuur ( ja ja ) in de pitten ( het bittere bekend van “amaretto” ) is exclusief voor zieke cellen dodelijk ( deze laatste 5 woorden worden er meestal niet bijgezegd in de reguliere beoordelingen ).  Ondanks  de vermelding op de verpakking in de trant van “Neem maximaal 5 tot 8 pitten per dag, en goed kauwen “ nam deze heer 40 pitten per dag. Het resultaat: Na twee maanden kon worden vastgesteld dat er geen kanker meer aanwezig was. De dokter: “de wonderen zijn de wereld nog niet uit“.  Was dit een kwestie van ’n wonder, of van voedings-/therapie-keuzen?.

C.    Voor de volledigheid van dit document moet ook de Electro-frequentie ( Rife, Clark ) – therapie een eervolle vermelding krijgen.  Waarover op een andere manier meer. … Daarnaast: de mens IS ook ‘n stukje emotionaliteit;  maar dan spreken we over ‘n ander niveau van aanpak.
*): U mag hier opmerken dat in de wereld van plantenwerkstoffen er al heel lang zoiets bestaat als het uitschakelen van zieke cellen, terwijl het onderzoek naar  cytostatica nog steeds bezig en niet afgerond is
**) : vraag meer info… Dit is niet bedoeld als vervanging van doktersbehandeling
Zet vele zeilen bij, en denk eraan: de weg terug ( ontgifting ) kan net zo lang duren als heen.